Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Opticko mjerenje

Osnovni dijelovi mjernog sustava prikazani su na

sI. 1. Prije no sto se vozilo postavi na mjerno

mjesto potrebno je provjeriti nazivne velicine

naplataka i pneumatika, stanje upravljackog poluija,

zracnosti leiajeva kotaca, stanje naplataka, tlak

u pneumaticima i ekscentricnost naplataka.

- Nakon provjere vozilo se namjesti okomito na

uzduinu os mjernog uredaja (centriranje).

zimske gume

- Na prednje se kotace postavi trobridno, a na

strainje jednodijelno ogledalo.

- Namjeste se ogledala.

- Ukljuci se mjerni projektor, a ogledala se namjeste

prema osi kotaca.

- Pod prednje kotace postave se podloine

ploce (okretnel. prednja osovina se rastereti i

opruii.

- Pod strainje kotace postave se valjne ploce

(posmicnel. strainja osovina se opruii.


Mjerenje nagiba kotaca - vrijednosti nagiba ocitavaju

se na okomitoj skali nagiba kotaca, (51. 2).

Za mjerenje nagiba prednjih kotaca namjestiti im

trag na nulu.

Mjerenje traga - pojedinacne vrijednosti traga ocitavaju

se na vodoravnim skalama. Pri mjerenju na

prednjoj osovini kotaci moraju biti usmjereni ravno

(u sredisnjem poloiaju). vulkanizer Ukupni trag dobije se

zbrajanjem pojedinacnih vrijednosti lijevog i

desnog kotaca.

Mjerenje razlike traga - lijevi kotac zakrene se za

20° ulijevo (na skali se moie ocitati lijevim zakrenutim

ogledalom trag 0). OCitana vrijednost traga

na desnom kotacu predstavlja razliku traga za lijevi

okret. Slicno tome, ocitava se i razlika traga za

desni kotac.

Autoservis