Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


1. Koji su zadaci upravljackog sustava?

2. Koje su osobitosti zakretne osovine?

3. Kuda prolazi os zakretanja kotaca kod upravljanja

zakretanjem upravljackih osovina?

4. Opisi kotrljanje kotaca u zavoju kod upravljanja

zakretanjem upravljackih osovina

!

5. Sto tvori upravljacki trapez?

6. Koji su zadaci upravljackog trapeza?

7. Nabroji zadatke upravljackog prijenosnika!

pisac

trag jednog kotaca

prednje osovine Drf=O +0°03'

t ipkovnica

zaslon

daljinski upravljac --"'~~9

SI. 3. Kompjutorsko mjerenje

8. Opisi konstrukciju upravljackog prijenosnika

sa zupcastom letvom!

9. Sto je to varijabilan prijenosni omjer upravljackog

prijenosnika?

10. Opisi konstrukciju hidraulickog servouret1aja

sa zupcastom letvom, te objasni

princip rada !

11. Objasni princip rada servotronica!

12. Nabroji osnovne dijelove EPS-a i objasni

princip rada !